2018-03-15 patvirtintas sklypų Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. 3363) sprendinių koregavimas sklype Gailašių g. 28

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0171:251 IR NR. 0101/0171:1853) PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 6 (GAILAŠIŲ G. 28, KADASTRO NR. 0101/0171:502) STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. kovo 15 d. Nr. A30-630

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:251 ir Nr. 0101/0171:1853) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. 3363), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 30-1387 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:251 ir Nr. 0101/0171:1853) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 6 (Gailašių g. 28, kadastro Nr. 0101/0171:502) statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

brėžinį žiūrėti čia