2018-03-16 patvirtintas teritorijos prie Mickūnų g. ir Pramonės g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Mickūnų g. 51C

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ PRIE MICKŪNŲ G. IR PRAMONĖS G. NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE MICKŪNŲ G. 51C TVIRTINIMO

2018 m. kovo 16 d. Nr. A30-650

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 418V patvirtinto teritorijų prie Mickūnų g. ir Pramonės g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054497) koregavimą sklype Mickūnų g. 51C keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia