2018-03-16 patvirtintas teritorijos prie Rugiagėlių g. detaliojo plano koregavimas sklype Sodelių g.11

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE RUGIAGĖLIŲ GATVĖS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE SODELIŲ G. 11 TVIRTINIMO

2018 m. kovo 16 d. Nr. A30-642

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1832V patvirtinto teritorijos prie Rugiagėlių gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 1074) koregavimą sklype Sodelių g. 11 keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia