2018-04-03 patvirtintas sklypo Visorių g.31 detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO VISORIŲ G. 31 DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS, RIBŲ, SERVITUTŲ IR ĮVAŽIAVIMŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. balandžio 3 d. Nr. A30-804/18

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u sklypo Visorių g. 31 (kadastro Nr. 0101/0008:781) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-1462 „Dėl sklypo Visorių g. 31 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 užstatymo zonos, ribų, servitutų ir įvažiavimo vietų koregavimą sklypo Visorių g. 12A (kadastro Nr. 0101/0008:1310), kuris buvo suformuotas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 30-1114 „Dėl sklypo Visorių g. 12A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintą formavimo ir pertvarkymo projektą ir jo sprendinius, dalyje pagal sklypo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais ir sklypo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais bei nurodytu projektuojamu pastatu (pridedama), kuriems pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia