2018-05-02 priimtas sprendimas Nr.A30-1050/18(2.1.22E-TD2) koreguoti kvartalo tarp Algirdo, Naugarduko, Švitrigailos ir T. Ševčenkos gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Naugarduko g. 31

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI KVARTALO TARP ALGIRDO, NAUGARDUKO, ŠVITRIGAILOS IR T. ŠEVČENKOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NAUGARDUKO G. 31 INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. gegužės 2 d. Nr. A30-1050/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 1437V ,,Dėl kvartalo tarp Algirdo, Naugarduko, Švitrigailos ir T. Ševčenkos gatvių detaliojo plano sklypų riboms ir viešosioms erdvėms nustatyti tvirtinimo“ patvirtinto kvartalo tarp Algirdo, Naugarduko, Švitrigailos ir T. Ševčenkos gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Naugarduko g. 31 (kadastro Nr. 0101/0056:5) inicijavimo pagrindu: nekeičiant esamos žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti naudojimo režimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentus.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Planavimo programą žiūrėtičia