2018-05-14 patvirtintas sklypų Švitrigailos g. 13/42 detaliojo plano ir kvartalo tarp Kauno, Vytenio, Naugarduko ir Švitrigailos g. sklypų plano sprendinių keitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ ŠVITRIGAILOS G. 13/42 DETALIOJO PLANO IR KVARTALO TARP KAUNO, VYTENIO, NAUGARDUKO IR ŠVITRIGAILOS GATVIŲ SKLYPŲ PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO TVIRTINIMO

2018 m. gegužės 14 d. Nr. A30-1134/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į TPDRIS proceso Nr. K-VT-13-17-55 2018 m. balandžio 23 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG66752 su pritarimu teikimui tvirtinti:

1. T v i r t i n u sklypų Švitrigailos g. 13/42 detaliojo plano ir kvartalo tarp Kauno, Vytenio, Naugarduko ir Švitrigailos gatvių sklypų plano sprendinių keitimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0055:167 ir Nr. 0101/0055:181), sujungiant šiuos sklypus ir nustatant komercinės paskirties naudojimo būdą ir kitus naudojimo reglamentus (pagal pridedamą brėžinį).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo sprendinių keitimu suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia