2018-05-28 ištaisyta sklypo prie Dainavos ir J. Jasinskio gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano spraga

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PRIE DAINAVOS IR J. JASINSKIO G. SANKIRTOS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE DAINAVOS G. 7 TVIRTINIMO IŠTAISANT DETALIOJO PLANO SPRAGĄ

2018 m. gegužės 28 d. Nr. A30-1242/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.2 papunkčiu ir 321 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Do Architects“ 2018 m. vasario 21 d. prašymą, kuriame pateikti sklypo Dainavos g. 7 užstatymo projektiniai pasiūlymai su siūloma nustatyti leistina pastatų altitude,

k o r e g u o j u sklypo prie Dainavos ir J. Jasinskio gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. 1615V „Dėl sklypo prie Dainavos ir J. Jasinskio gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Dainavos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0040:10) ištaisant detaliojo plano spragą, atsiradusią dėl besikeičiančio teritorijų planavimo teisinio reguliavimo nenustačius privalomojo teritorijos naudojimo reglamento – leistinos pastatų altitudės, ir nustatau sklypo Dainavos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0040:10) leistiną pastatų altitudę – 123 (vieną šimtą dvidešimt tris) m. Kiti sklypo prie Dainavos ir J. Jasinskio gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendiniai nesikeičia.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut