2018-06-15 patvirtintas sklypo Medeinos gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Medeinos g. 14

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO MEDEINOS GATVĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (MEDEINOS G. 14, KADASTRO NR. 0101/0015:285) STATYBOS ZONOS, RIBŲ IR SERVITUTŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2018 m. birželio 15 d. Nr. A30-1398/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u sklypo Medeinos gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00056583, buvęs 1948), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. 1-29 „Dėl sklypo Medeinos gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 (Medeinos g. 14, kadastro Nr. 0101/0015:285) statybos zonos, ribų ir servitutų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia