2018-06-26 patvirtintas sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741 ir Nr. 0101/0158:683) koregavimas ištaisant techninę klaidą sklypuose Nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 IR 30

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:740, NR. 0101/0158:741 IR NR. 0101/0158:683) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE NR. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 IR 30 TAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ TVIRTINIMO

2018 m. birželio 26 d. Nr. A30-1472/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

tvirtinu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-405 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741 ir Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00078264), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A30-462 patvirtinta detaliojo plano korektūra, sprendinių koregavimą taisant skaičiavimo techninę klaidą pagal pridedamą brėžinį – statinio aukščio altitudę sklype Nr. 20 iš 218,50 m į 221,10 m, sklype Nr. 21 iš 219,00 m į 221,10 m, sklype Nr. 22 iš 219,00 m į 221,10 m, sklype Nr. 23 iš 218,50 m į 220,50 m, sklype Nr. 24 iš 218,00 m į 220,50 m, sklype Nr. 25 iš 217,00 m į 219,40 m, sklype Nr. 26 iš 216,50 m į 218,90 m, sklype Nr. 27 iš 216,50 m į 218,70 m, sklype Nr. 28 iš 216,50 m į 218,60 m, sklype Nr. 29 iš 216,50 m į 218,60 m ir sklype Nr. 30 iš 216,50 m į 218,60 m.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

Brėžinį žiūrėti čia