2018-08-08 patvirtintas staybos atliekų savartyno ir sklypų (kad. Nr. 0101/0159:1279 IR NR. 0101/0159:1422) Kuprioniškių k. detaliųjų planų keitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS ATLIEKŲ SĄVARTYNO SKLYPO KUPRIONIŠKĖSE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO IR SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0159:1279 IR NR. 0101/0159:1422) KUPRIONIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO KEITIMO SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0159:1670 IR NR. 0101/0159:1608) TVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio   8 d.   Nr.  30-2695/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. liepos 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG76462:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1099V patvirtinto statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprioniškėse nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. 556) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-138 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0159:1279 ir Nr. 0101/0159:1422) Kuprioniškių kaime detaliojo plano (registro Nr. 2811) keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypus, kurių kadastro Nr. 0101/0159:1670 ir Nr. 0101/0159:1608, sujungiant ir nustatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-108). Pagrindinis brėžinys pridedamas. Pagrindinis+brezinys+A1
  2. N u s t a t a u prioritetinį detaliajame plane nurodytą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 naudojimo būdą.
  3. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis