2018-08-08 patvirtintas teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr.6 ir 8

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE TUNELIO, BURBIŠKIŲ IR IEŠMININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE NR. 6 IR 8

TVIRTINIMO

2018 m. rugpjūčio   8 d.   Nr.     30-2696/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. birželio 21 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG73288:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 „Dėl teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano (registro           Nr. 3157), Naujininkų seniūnijoje, sprendinių koregavimą sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0070:57) Iešmininkų g. 8 ir sklype Nr. 8 (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-110). Pagrindinis brėžinys pridedamas.   Pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis