2018-09-10patvirtintas sklypų (Kad. Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio k. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kašubų g.3

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:740, NR. 0101/0158:741, NR. 0101/0158:683) NEMĖŽIO K., NAUJOSIOS VILNIOS SEN., DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE KAŠUBŲ G. 3 TVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo   10  d.   Nr. A30-1864/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus       2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. rugpjūčio 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG78501:

  1. T v i r t i n u sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741,  Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro  Nr. T00078264), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-405 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741, Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype (kadastro Nr. 0101/0158:1938) Kašubų g. 3 keičiant naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-77). Pagrindinis brėžinys pridedamas. pagr. brezinys_DP
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut