2018-10-03 patvirtintas sklypo Polocko g.32 detaliojo plano statinių statybos zonos ir ribų koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO POLOCKO G. 32 DETALIOJO PLANO STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio  3 d.   Nr. A30-2068/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo Polocko g. 32 detaliojo plano (registro Nr. 407), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1999 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. 1421V „Dėl sklypo Polocko g. 32 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal pridedamą sklypo sutvarkymo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.  Sklypo+sutvarkymo+planas

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut