2018-10-03 patvirtintas teritorijos prie Titnago g. 78 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Paneriškių g. 5

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO TITNAGO G. 78 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (PANERIŠKIŲ G. 5) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio   3  d.   Nr.

A30-2069/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu ir atsižvelgdama į 2018 m. rugsėjo 12 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG81646:

  1. T v i r t i n u sklypo Titnago g. 78 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 1-229 „Dėl teritorijos prie Titnago g. 78 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 (Paneriškių g. 5, kadastro Nr. 0101/0067:250) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-VT-13-17-604). Pagrindinis brėžinys pridedamas.  DP+pagrind.+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuoto sklypo ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut