2018-10-15 patvirtintas teritorijos tarp Neries upės, Geležinio Vilko gatvės, Konstitucijos prospekto ir numatomo Mečetės gatvės tęsinio detaliojo plano sklypo Nr.7 ir teritorijos šalia Upės, Geležinio Vilko gatvių ir Konstitucijos prospekto detaliojo plano sklypo Nr. 2 sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP NERIES UPĖS, GELEŽINIO VILKO GATVĖS, KONSTITUCIJOS PROSPEKTO IR NUMATOMO MEČETĖS GATVĖS TĘSINIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 7 IR APIE 1,55 HA TERITORIJOS ŠALIA UPĖS, GELEŽINIO VILKO GATVIŲ IR KONSTITUCIJOS PROSPEKTO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio   15  d.   Nr. A30-2195/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu
Nr. 1-1204 patvirtinto teritorijos tarp Neries upės, Geležinio Vilko gatvės, Konstitucijos prospekto ir numatomo Mečetės gatvės tęsinio detaliojo plano (registro Nr. T00059470) sklypo Nr. 7 ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-909 patvirtinto apie 1,55 (vieno ir penkiasdešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos šalia Upės, Geležinio Vilko gatvių ir Konstitucijos prospekto detaliojo plano (registro Nr. T00060561) sklypo Nr. 2 sprendinių koregavimą keičiant nustatytas gatvių raudonąsias linijas pagal pridedamą jungiamosios gatvės tarp Konstitucijos prospekto ir Upės gatvės statybos projekto dangų ir eismo organizavimo planą su koreguojamomis gatvių raudonosiomis linijomis, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Brėžinį žiūrėti čia: DP+korektura

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut