2018-11-19 patvirtintas sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:891 ir Nr. 0101/0171:480) Tarandėje detaliojo plano detaliojo plano (registro Nr. T00058344) sprendinių koregavimas sklypuose Nr.1,2 Nr. 10-13 ir Nr. 15-24

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0171:891 IR NR. 0101/0171:480) TARANDĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 1, 2, NR. 10–13 IR NR. 15–24 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio  19   d.   Nr. A30-2598/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. liepos 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG76481:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 30-561 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:891 ir Nr. 0101/0171:480) Tarandėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro      Nr. T00058344) sklypų Nr. 1 Raisteniškių g. 1H (kadastro Nr. 0101/0171:1972), Nr. 2 Raisteniškių g. 1G (kadastro Nr. 0101/0171:1973), Nr. 10 Putiniškių g. 1D (kadastro Nr. 0101/0171:1956),     Nr. 11 Putiniškių g. 1E (kadastro Nr. 0101/0171:1977), Nr. 12 Ryliškių g. 4C (kadastro                Nr. 0101/0171:1978), Nr. 13 Ryliškių g. 4B (kadastro Nr. 0101/0171:1979), Nr. 15 Ryliškių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0171:1981), Nr. 16 Putiniškių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1967), Nr. 17 Putiniškių g. 1A (kadastro  Nr. 0101/0171:1968), Nr. 18 Putiniškių g. 1B (kadastro   Nr. 0101/0171:1969), Nr. 19 Ryliškių g. 2E (kadastro Nr. 0101/0171:1970), Nr. 20 Ryliškių g. 2D (kadastro Nr. 0101/0171:1971), Nr. 21 Ryliškių g. 2C (kadastro Nr. 0101/0171:1962), Nr. 22 Ryliškių g. 2B (kadastro Nr. 0101/0171:1963), Nr. 23 Ryliškių g. 2A (kadastro  Nr. 0101/0171:1964) ir Nr. 24 Ryliškių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0171:1965) sprendinių koregavimą  (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-608). Pagrindinis brėžinys pridedamas. (žiūrėti: pagrindinis+brėžinys)
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut