2018-11-23 patvirtintas sklypo V. A. Graičiūno g. 26 detaliojo plano (registro Nr. T00055002) koregavimas sklype V. A. Graičiūno g. 26 (kadastro Nr. 0101/0082:59)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO V. A. GRAIČIŪNO G. 26 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0082:59) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio  23 d.   Nr. AA30-2682/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto valdybos 1999 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 1872V patvirtinto sklypo V. A. Graičiūno g. 26 detaliojo plano (registro Nr. T00055002) koregavimą, keičiant nustatytą sklypo V. A. Graičiūno g. 26 (kadastro Nr. 0101/0082:59) statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Brėžinį žiūrėti čia:    pagrindinis_br

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut