2018-12-03 patvirtintas Šiaurinės gatvės detaliojo plano susisiekimo komunikacijų sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAURINĖS GATVĖS DETALIOJO PLANO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 3 d.   Nr. A30-2773/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 punktu,

t v i r t i n u  Šiaurinės gatvės detaliojo plano (registracijos Nr. T00072308), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1895 „Dėl Šiaurinės gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 30-2733 „Dėl Šiaurinės gatvės detaliojo plano susisiekimo komunikacijų (eismo organizavimo) sprendinių koregavimo tvirtinimo“, susisiekimo komunikacijų sprendinių koregavimą pagal pridedamą brėžinį, kuriam 2018 m. lapkričio 8 d. pritarė Teritorijų planavimo komisija (protokolo Nr. 1-11/1-1).

susisiekimo+komunikaciju+korekturos+brezinys

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut