2018-12-11 patvirtintas teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano koregavimas Perlojos g.17

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE TYZENHAUZŲ IR JOTVINGIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE PERLOJOS G. 17 TVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio  11 d.   Nr. A30-2832/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1709 „Dėl teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano“ patvirtinto apie 8,3 (aštuonių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00072502) koregavimą sklype Perlojos g. 17, keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

brėžinys:Sklypo+sutvarkymo+planas+su+koreguojama+sklypo+užstatymo+zona+ir+riba

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut