Bus vykdomas teritorijos tarp Jotvingių, Tarpkalnio ir Dzūkų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano rengimas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+AD+įsakymo

Informuojame, kad bus vykdomas teritorijos tarp Jotvingių, Tarpkalnio ir Dzūkų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano rengimas.

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 30-3849/18(2.1.1E-TD2) „Dėl teritorijos tarp Jotvingių, Tarpkalnio ir Dzūkų gatvių detaliojo plano rengimo organizavimo“ leista organizuoti apie 3,0 ha teritorijos tarp Jotvingių, Tarpkalnio ir Dzūkų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano rengimą.

Planavimo organizatorius ir iniciatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, tel. (8 5) 211 2446, el. p. info@vplanas.lt

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti naujus valstybinės žemės sklypus, suteiktinus piliečiams neatlygintinai, patikslinti esamų sklypų ribas ir plotus, nustatyti (patikslinti) privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą (teritorijos užstatymo ir naudojimo tipą, kitą žemės sklypų naudojimo paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, komercinės paskirties objektų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių bei atskirųjų želdynų teritorijų naudojimo būdus, leistinus statybos reglamentus) ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus numatytus teritorijos naudojimo, apsaugos, veiklos plėtojimo reikalavimus ir apribojimus.

Susipažinti su sprendimo dėl detaliojo plano organizavimo dokumentais galima Savivaldybės el. svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

 

Pasiūlymus teikti raštu per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo planavimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldyb4s administracijos direktoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el.p. savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (kontaktinis asmuo Miesto plėtros departamente V. Kondratas, tel. (8 5) 211 2754, el. p. vytautas.kondratas@vilnius.lt).