2018-12-20 patvirtintas Žvėryno šiaurinės dalies ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos detaliųjų planų koregavimas sklype Sėlių g. 3A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES IR TERITORIJOS PRIE SALTONIŠKIŲ IR SĖLIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIŲJŲ PLANŲ ŽEMĖS SKLYPE SĖLIŲ G. 3A (KADASTRO NR. 0101/0031:462) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d.   Nr.

A30-2935/18(2.1.22E-TD2)

 

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. gruodžio 5 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG90082:

  1. T v i r t i n u Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00054357), ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto 2001 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. 936V „Dėl teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių g. sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00055369), sprendinių koregavimą žemės sklype Sėlių g. 3A (kadastro Nr. 0101/0031:462) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-329). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

         Pagrindinis+brezinys

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut