2019-01-10 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE TYZENHAUZŲ IR JOTVINGIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. sausio  10 d.   Nr.

A30-65/19

 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1709 „Dėl teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų
  Nr. 12, Nr. 22, Nr. 26, Nr. 31, Nr. 32, Nr. 37, Nr. 38, Nr. 39, Nr. 41, Nr. 42, Nr. 44, Nr. 45, Nr. 46, Nr. 49 sprendinius sklypuose Daugų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0071:551), Daugų g. 2 (kadastro
  Nr. 0101/0071:522), Daugų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0071:546), Daugų 4 (kadastro
  Nr. 0101/0071:521), Daugų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0071:549), Daugų g. 15 (kadastro
  Nr. 0101/0071:550), Daugų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0071:557), Daugų g. 31 (kadastro
  Nr. 0101/0071:516), Jotvingių g. 18 (kadastro Nr. 0101/0071:519), Butrimonių g. 19 (kadastro
  Nr. 0101/0071:577), Butrimonių g. 20 (kadastro Nr. 0101/0071:544), Butrimonių g. 21 (kadastro Nr. 0101/0071:541), Butrimonių g. 28 (kadastro Nr. 0101/0071:518), Butrimonių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0071:523): nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo pakeisti ir patikslinti detaliuoju planu nustatytas sklypų ribas, juos dalijant ar sujungiant, užstatymo tankumą ir tipą bei kitus sklypų naudojimo režimo reikalavimus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                     Planavimo+darbų+programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut