2019-01-18 patvirtintas sklypo Baltosios Vokės g. 37 ir jo gretimybių detaliojo plano koregavimas sklypuose Baltosios Vokės g. 37 ir 39

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO BALTOSIOS VOKĖS G. 37 IR JO GRETIMYBIŲ  DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio  18 d.   Nr. A30-144/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo Baltosios Vokės g. 37  ir jo gretimybių detaliojo plano (registro Nr. T00058378, buvęs Nr. 2910),  patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-502 „Dėl sklypo Baltosios Vokės g. 37 ir jo gretimybių detaliojo plano tvirtinimo“,  kuris buvo koreguotas sklypo Baltosios Vokės g. 37 ir jo gretimybių detaliojo plano koregavimo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 30-2082 „Dėl sklypo Baltosios Vokės g. 37 ir jo gretimybių detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“, bei buvo pertvarkytas  rengiant sklypų Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:295) ir Baltosios Vokės g. 39 (kadastro Nr. 0101/0082:287) formavimo ir pertvarkymo projektą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A30-3703 „Dėl žemės sklypų Baltosios Vokės g. 37 ir Baltosios Vokės g. 39 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, užstatymo zonos ir ribų koregavimą sklype Baltosios Vokės g. 37 (kadastro Nr. 0101/0082:343) pagal pridedamą sklypo sutvarkymo planą su koreguojamais sprendiniais, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.                                                                                                                                                                               Sklypo+sutvarkymo+planas.+Prit.+TPK

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut