2019-01-29 patvirtintas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavomas pertvarkytame sklype Tilžės g. 60 (kadastro Nr. 0101/0167:3506)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 391 DALIES SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 29 d.   Nr. A30-224/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1, 318.3.6 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sklypo Nr. 391 dalies, pertvarkytos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2015 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 49SK-343-(14.49.109.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1330), esančio Vilniaus m. sav. Buivydiškių k., pertvarkymo padalijimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2015 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 49SK-1264-(14.49.109.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 49SK-343-(14.49.109.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1330), esančio Vilniaus m. sav. Buivydiškių k., pertvarkymo padalijimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ į atskirą sklypą (Tilžės g. 60, kadastro Nr. 0101/0167:3506), sprendinių koregavimą keičiant statinių statybos zoną, statybos zonos ribas ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus pagal sklypo sutvarkymo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais (planas pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.                                                                                                                                                                                            Pagr_brez+Tilzes60x

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut