2019-02-13 pritarta Justiniškių kvartalo fragmento šalia taikos g. 157B perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO JUSTINIŠKIŲ KVARTALO FRAGMENTO ŠALIA TAIKOS G. 157B PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANUI

 

2019 m. vasario  13  d.   Nr. 30-371/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, 3.6.2 papunkčiu,

p r i t a r i u  Justiniškių kvartalo fragmento šalia Taikos g. 157B perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui (brėžinys pridedamas).

         Revitalizacijos+planas

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis