2019-02-22 pakeista teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A specialiojo plano rengimo planavimo darbų programa

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-01 ĮSAKYMO NR. 30-277/19 „DĖL TERITORIJOS PRIE SKLYPO JOČIONIŲ G. 53A SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO INICIJAVIMO PAGRINDU PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario  22 d.   Nr. 449/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 30-277/19 „Dėl teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu planavimo darbų programos specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti tvirtinimo“ patvirtintą planavimo darbų programą specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti (pridedama). Planavimo+d.+progr.+pataisyta

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis