2019-02-22 patvirtintas teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0067:196)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS GARIŪNŲ GATVĖS PRADŽIOJE DETALIOJO PLANO (REGISTRO NR. 931) SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0067:196) UŽSTATYMO ZONOS, RIBŲ IR ĮVAŽIUOJAMŲJŲ KELIŲ Į SKLYPĄ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario   22 d.   Nr. A30-409/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano (registro Nr. 931), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 476 ,,Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano tvirtinimo“, kuris buvo koreguotas sklypo (kadastro Nr. 0101/0067:196) detaliojo plano sprendinių koregavimu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A30-2538 „Dėl teritorijos Gariūnų gatvės pradžioje detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0067:196) sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sklypo (kadastro Nr. 0101/0067:196) užstatymo zonos, ribų ir įvažiuojamųjų kelių į sklypą koregavimą pagal pridedamą sklypo sutvarkymo planą su koreguojama užstatymo zona, riba ir įvažiuojamaisiais keliais, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.                                                                                                                                                          Sklypo+sutvark.+planas

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                     Danuta Narbut