2019-02-26 patvirtintas sklypo Pašilaičių g. 13 (kadastro Nr. 0101/0015:0231) detaliojo plano (registro Nr. 2799) sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO PAŠILAIČIŲ G. 13 DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario   26 d.   Nr. A30-435/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo Pašilaičių g. 13 (kadastro Nr. 0101/0015:0231) detaliojo plano   (registro Nr. 2799), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu  Nr. 1-105 „Dėl sklypo Pašilaičių g. 13 detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu      Nr. A30-1591 „Dėl sklypo Pašilaičių g. 13 detaliojo plano užstatymo zonos ir ribų koregavimo tvirtinimo“, užstatymo zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Pašilaičių+g.+13+pagrindinis+brėžinys

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut