2019-03-20 paskelbtame skelbime dėl Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojoplano sprendinių sklype Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:1264) koregavimo klaidos ištaisymas

Klaidos informaciniame skelbime atitaisymas:
Informuojame, kad 2019-03-20 paskelbtame skelbime dėl Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo
plano sprendinių sklype Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:1264) koregavimo inicijavimo pagrindu turi būti
skaitoma:
„Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 15 d.
įsakymas Nr. 30-2828 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2018 m.
sausio 3 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-5/18(3.1.36-TD2).“

 

Planuojama teritorija Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:1264) koregavimas inicijavimo pagrindu
Dokumento rengimo pagrindas
Organizatorius
Iniciatorius
Rengėjas UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
Paslaugos gavėjo adresas
El. pašto adresas alicija@formatogrupe.lt