2019-03-28 pakeistas 2016-04-21 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-881 „Dėl apie 3,1 ha teritorijos prie Pergalės gatvės detaliojo plano rengimo organizavimo“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-04-21 ĮSAKYMO NR. 30-881 „DĖL APIE 3,1 HA TERITORIJOS PRIE PERGALĖS GATVĖS DETALIOJO PLANO RENGIMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo  28 d.   Nr. A30-657/19

 

Vilnius

K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. 30-881 „Dėl apie 3,1 ha teritorijos prie Pergalės gatvės detaliojo plano rengimo organizavimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

„1. O r g a n i z u o j u  apie 3,1 (trijų ir vienos dešimtosios) ha teritorijos prie Pergalės gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano rengimą pagal pridedamą miesto plano ištrauką su nurodytomis preliminariomis ribomis“.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

 

miesto plano ištrauką žiūrėti čia: pergales g. schema