2019-04-09 patvirtintas teritorijos prie Žirnių g.13 detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE ŽIRNIŲ G. 13 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO SKLYPE ŽIRNIŲ G. 17)

TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio   9 d.   Nr. A30-728/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos prie Žirnių g. 13 Naujininkų seniūnijoje detaliojo plano (registro    Nr. T00060117), patvirtinto 2012 m. lapkričio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-896 „Dėl teritorijos prie Žirnių g. 13 detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną ir ribą sklype Žirnių g. 17 (kadastro                     Nr. 0101/0071:330) pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

sklypo+sutvarkymo+planas

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut