2019-04-12 patvirtintas sklypo Žygio g. 46 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Minties g. 3 (kadastro Nr. 0101/0023:260)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOREGUOJAMO SKLYPO ŽYGIO G. 46 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 (MINTIES G. 3, KADASTRO NR. 0101/0023:260) SPRENDINIŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio   12  d.   Nr. A30-757/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. kovo 29 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG100866:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 30-913 „Dėl sklypo Žygio g. 46 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 2 (Minties g. 3, kadastro Nr. 0101/0023:260) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-188). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                               Pagrindinis+brezinys_1-3.tif
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut