2019-05-14 patvirtintas komunalinės zonos Dariaus ir Girėno gatvėje prie Eišiškių gatvės sankryžos suplanavimo projekto ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:182) Dariaus ir Girėno gatvėje detaliojo plano sprendinių keitimas sklypuose Dariaus ir Girėno g. 34F (kadastro Nr. 0101/0080:182) ir (kadastro Nr. 0101/0080:183) Dariaus ir Girėno gatvėje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMUNALINĖS ZONOS DARIAUS IR GIRĖNO G. PRIE EIŠIŠKIŲ G. SANKRYŽOS SUPLANAVIMO PROJEKTO IR SKLYPO (KADASTRO NR. 101/0080:182) DARIAUS IR GIRĖNO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0080:182 IR NR. 0101/0080:183) TVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės   14  d.   Nr. A30-980/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gegužės 2 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG104258:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto valdybos 1997 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 1115V „Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ patvirtinto komunalinės zonos Dariaus ir Girėno gatvėje prie Eišiškių gatvės sankryžos suplanavimo projekto (registro Nr. T00055541) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. 1-2251 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:182) Dariaus ir Girėno gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0080:182) Dariaus ir Girėno gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00075904) sprendinių keitimą sklypuose Dariaus ir Girėno g. 34F (kadastro Nr. 0101/0080:182) ir (kadastro Nr. 0101/0080:183) Dariaus ir Girėno gatvėje (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-565). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                 DP+keitimo+pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut