2019-05-16 patvirtintas sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:251 ir Nr. 0101/0171:1853) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00057432) sprendinių koregavimas sklype Gailašių g.30 (kadastro Nr. 0101/0171:486)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0171:251 IR NR. 0101/0171:1853) PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 5 (GAILAŠIŲ G. 30, KADASTRO   NR. 0101/0171:486) UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2019 m. gegužės  16 d.   Nr. A30-999/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:251 ir Nr. 0101/0171:1853) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00057432), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 30-1387 „Dėl sklypų (kadastro      Nr. 0101/0171:251 ir Nr. 0101/0171:1853) Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 5 (Gailašių g. 30, kadastro Nr. 0101/0171:486) užstatymo zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

skanuotas+brėžinys

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut