2019-05-21 patvirtintas sklypo Birbynių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0073:953), Rasų seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Birbynių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0073:1011)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO BIRBYNIŲ G. 11 (KADASTRO NR. 0101/0073:953), RASŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE BIRBYNIŲ G. 11 TVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės  21 d.   Nr. A30-1040/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m.
lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 30-2004 „Dėl sklypo Birbynių g. 11 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Birbynių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0073:953), Rasų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00060018) sprendinių koregavimą sklype Birbynių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0073:1011) keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija. Sklypo_sutvarkymo planas-1

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut