2019-05-30 patvirtintas sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO UKMERGĖS G. 126 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2019 m. gegužės   30 d.   Nr. A30-1117/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut  įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. balandžio 30 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG104096:

  1. T v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimu
    Nr. 1-686 „Dėl sklypo Ukmergės g. 126 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054391) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-560). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                                                                        Pagrindinis+brezinys+patvirtintas
  2. N u s t a t a u,  kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut