2019-06-03 patvirtintas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sprendinių koregavimas sklype Vėluvos g. 16 (kadastro Nr. 0101/0167:1448)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPO 219 (VĖLUVOS G. 16, KADASTRO NR. 0101/0167:1448) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio  3 d.   Nr. A30-1155/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00055197) sklypo Nr. 219 (Vėluvos g. 16, kadastro Nr. 0101/0167:1448) sprendinių koregavimą keičiant statinių statybos zoną ir statybos zonos ribas pagal sklypo sutvarkymo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais (planas pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

DPKor-Pagr_Brez+sign

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut