2019-06-07 patvirtintas sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00059558) koregavimas taisant techninę (skaičiavimo) klaidą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO J. KAIRIŪKŠČIO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT TECHNINĘ (SKAIČIAVIMO) KLAIDĄ TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio   7 d.   Nr.30-1462/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis,

t v i r t i n u  sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00059558), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-1368 ,,Dėl sklypo J. Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą taisant techninę (skaičiavimo) klaidą, kurią ištaisius nekinta detaliojo sprendinio esmė: keičiant statinio aukščio altitudę 4 aukštų pastatams – iš 182,50 m į 194,12 m, 5 aukštų pastatams – iš 185,50 m į 197,12 m, 7 aukštų pastatams – iš 192,50 m į 204,12 m ir 9 aukštų pastatams – iš 197,50 m į 209,12 m.

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis