2019-06-10 pritarta Teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas inicijavimo pagrindu rengimo etapui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

DĖL PRITARIMO TERITORIJOS PRIE SKLYPO JOČIONIŲ G. 53A SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO INICIJAVIMO PAGRINDU RENGIMO ETAPUI

Pranešame, kad vadovaudamiesi Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių 12 punktu, pritariame Teritorijos prie sklypo Jočionių g. 53A susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas inicijavimo pagrindu rengimo etapui.
Specialiojo plano rengimo etapu įvertinta esama būklė, atlikta atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo, suformuoti ir konkretizuoti specialiojo plano sprendiniai.

Administracijos direktorius Povilas Poderskis

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. S-VT-13-19-65).