2019-06-11 priimtas sprendimas koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:334) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00079874) sprendinius sklype Suomių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0158:2135)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:334) NEMĖŽIO KAIME, NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE SUOMIŲ G. 1

 

2019 m. gegužės   11 d.   Nr. A30-1179/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A30-3697 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:334) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00079874) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu keičiant (nustatant) žemės sklypo Suomių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0158:2135) ribas ir plotą, prijungiant gretimą sklypą (kadastro Nr. 0101/0158:2379), nustatant planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                                          Suomiu g. schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:334) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Suomių g. 1.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 0,22 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita) (kadastro Nr. 0101/0158:2135 ir Nr. 0101/0158:2379), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A30-3697 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:334) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00079874) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu keičiant (nustatant) žemės sklypo Suomių g. 1 (kadastro Nr. 0101/0158:2135) ribas ir plotą, prijungiant gretimą sklypą (kadastro Nr. 0101/0158:2379), nustatant planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                    Mindaugas Paka

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistas Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)