2019-06-18 patvirtintas sklypo Vilniaus g. 10, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype (kadastro Nr. 7937/0001:611)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO VILNIAUS G. 10, GRIGIŠKIŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO SKLYPE VILNIAUS G. 4B (KADASTRO NR. 7937/0001:611)

 

2019 m. birželio   18  d.   Nr. A30-1234/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  sklypo Vilniaus g. 10, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. 2539), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1360 ,,Dėl sklypo Vilniaus g. 10, Grigiškių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo (kadastro Nr. 7937/0001:611) užstatymo zonos ir ribų koregavimą pagal pridedamą sklypo sutvarkymo planą su koreguojama užstatymo zona ir riba, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

SKLYPO+SUTVARKYMO+PLANAS

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut