2019-06-21 patvirtintas Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto koregavimas sklype Neužmirštuolių g. 10C (kadastro Nr. 0101/0068:1049)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAZDYNŲ SENIŪNIJOS GYVENAMOJO KVARTALO ŠILTNAMIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO PAPILDYMO PROJEKTO SPRENDINIŲ KEITIMO SKLYPO 19 DALYJE (NEUŽMIRŠTUOLIŲ G. 10C, KADASTRO NR. 0101/0068:1049) TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio   21 d.   Nr. A30-1276/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gegužės 30 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG106942:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1996 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1633V „Dėl Lazdynų seniūnijos gyvenamojo kvartalo Šiltnamių gatvėje detaliojo plano papildymo projekto tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055010) sklypo Nr. 19 dalies, kuri pertvarkyta žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto sklypo Nr. 1 (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049) sprendiniais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. A30-2172 „Dėl žemės sklypo Neužmirštuolių g. 10 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, į sklypą (Neužmirštuolių g. 10C, kadastro Nr. 0101/0068:1049), sprendinių keitimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-583). Pagrindinis brėžinys pridedamas. ZR koregavimoPBrėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registr
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut