2019-06-21 patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0083:1540) Salininkų gatvėje, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00057971) sprendinių koregavimas pertvarkytame sklype Raistelių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0083:1741)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO SALININKŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO, PERTVARKYTO SKLYPO SALININKŲ GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0083:1710) PLANU, PRILYGINAMU DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) SKLYPE

RAISTELIŲ G. 4 TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio  21 d.   Nr. A30-1275/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30-2141 ,,Dėl sklypo Salininkų g. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0083:1540) Salininkų gatvėje, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00057971) sprendinių koregavimą sklypo Nr. 1, pertvarkyto sklypo Salininkų gatvėje (kadastro Nr. 0101/0083:1710) planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (registro Nr. T00058777), patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 30-133 ,,Dėl sklypo Salininkų gatvėje (kadastro  Nr. 0101/0083:1710) plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, dalyje – sklype Raistelių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0083:1741), keičiant detaliuoju planu nustatytą statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

sklypo+sutvarkymo+planas

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut