2021-04-20 priimtas Administracijos direktoriaus įsakymas Nr.30-1039/21 ,,Dėl pavedimo rengti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“

Informuojame, kad 2021-04-20 priimtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.30-1039/21 ,,Dėl pavedimo rengti Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“, kuriuo pavedama pradėti rengti specialiojo plano keitimą ir patvirtinta specialiojo plano keitimo darbų programa (teisės aktas pridedamas).

AD_Įsakymas_30-1039_21_SP-Pavirsines nuotekos

 

Informacija apie priimtą teisės aktą:

Susipažinti su priimtu teisės aktu ir planavimo darbų programa galima:

Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ; Vilniaus miesto seniūnijų informacinėse priemonėse.

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;,


Kontaktiniai asmenys:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Konstitucijos pr. 3, Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas K. Karosas tel. 8 (5) 211 2178, el. p. kestutis.karosas@vilnius.lt;

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Konstitucijos pr. 3, Infrastruktūros skyriaus, Eksploatacijos poskyrio vyr. specialistas S. Šakalys tel. (8-5) 211 2317, el. p. sigitas.sakalys@vilnius.lt;

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Konstitucijos pr. 3, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyrio vedėja Jolita Bernatavičienė tel. (8-5) 211 2756, el. p. jolita.bernataviciene@vilnius.lt.