Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti sklypo Savanorių pr. 139A ir gretimos teritorijos detaliojo plano keitimą”.

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti sklypo Savanorių pr. 139A ir gretimos teritorijos detaliojo plano keitimą”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 1-2103 „Dėl sklypo Savanorių pr. 139A ir gretimos teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00074634) keitimą tikslu pakeisti detaliajame plane suprojektuotų žemės sklypų ribas ir plotus, formuoti įsiterpusius žemės sklypus ir numatyti jų sujungimą su besiribojančiais žemės sklypais, nustatyti suformuotiems žemės sklypams komercinės paskirties objektų teritorijų, atskirųjų želdynų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendruoju planu, pakeisti įvažiuojamųjų kelių į žemės sklypus vietas ir nustatyti gatvių raudonąsias linijas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt .

Isakymo+tekstas Savanorių

Savanorių+pr.+139A_programa

Savanoriu