Parengtas sklypo J. Švažo gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J. Švažo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0165:918) inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-19-329

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,103ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A30-5024/22 „Dėl leidimo koreguoti
sklypo J. Švažo gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype J. Švažo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0165:918), teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A615-8/23, 2023-01-10 bei planavimo sąlygomis Nr. REG261492, 2023-01-27, parengtas sklypo J. Švažo gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J. Švažo g. 13 (kadastro Nr. 0101/0165:918) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: ATP 1303, R.M., adresas korespondencijai – S.Stanevičiaus g. 80-14, Vilnius, tel. +370 659 39278.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą sklype J. Švažo g. 13 (kadastro Nr.0101/0165:918) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtu detaliuoju planu nuo 2023-07-18 iki 2023-08-01 galima adresu: S. Stanevičiaus g. 80-14, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-80) susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 659 39278 ar el. p. [email protected] , LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-329) arba Panerių seniūnijoje.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas detaliojo plano aptarimas vyks per ZOOM programą 2023m. rugpjūčio mėn. 1d.
1 dalis (45 min laikas):
https://us05web.zoom.us/j/87643886764?pwd=NDUrbWdSRjZqdEl2cW9XMENGcl
hrUT09
Susirinkimo kodas:876 4388 6764
Slaptažodis: 91uKL8.
2 dalis (45 min laikas):
https://us05web.zoom.us/j/89816798645?pwd=Njkra3RHeTZFVHc1R0hoYXFHbEg
4UT09
Susirinkimo kodas: 898 1679 8645
Slaptažodis: F3JeQ0.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

03 DP korekturos AR AK TPD pagrindinis brėžinys 2023-07-13

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ