Parengtas „Sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano“ keitimo dokumentas (sklypas adresu Ukmergės g. 363, Vilnius)

Informuojame, kad UAB „Baltijos parkai“ iniciatyva parengtas „Sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano“ keitimo dokumentas.

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. , 8 5 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius – UAB „Baltijos parkai“, Ukmergės g. 363, Vilnius, tel. 8 616 02953, el.p. [email protected], el.p. www.greenhotels.lt

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Dvi architektės“, V.M.Putino g. 10-31, Vilnius, tel. 8 618 86445, el.p. [email protected]

 

Keitimo rengimo tikslai – keisti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. 2095V „Dėl sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 672) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) ir visuomeninės paskirties teritorijos (V), bei sklypo naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatant gyvenamąjį (GG) naudojimo tipą – atlikti triukšmo lygio skaičiavimus. Numatoma nustatyti papildomus reglamentus: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas.

Tyrimai ir galimybių studijos, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos, koncepcija nebus rengiama. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

 

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo proceso sutartimi galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt, skiltyje „Teritorijų planavimo viešumas“ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-109).

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė pasiūlymus gali teikti planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius arba el. p. [email protected]

 

Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2018-08-14 iki 2018-08-29 (10 d.d.) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, bei internete adresu www.vilnius.lt skiltyje „Teritorijų planavimo viešumas“  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-109). Vieša ekspozicija įvyks tuo pačiu laiku, adresu Ukmergės g. 363, Vilnius (viešbutyje „Green park hotel Vilnius“). Viešas susirinkimas numatomas 2018-08-29, 17:00 val. tuo pačiu adresu (viešbutyje „Green park hotel Vilnius“).

 

 

 

Planuojama teritorija „Sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano“ keitimo dokumentas (sklypas adresu Ukmergės g. 363, Vilnius)
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. A30-610 „Dėl leidimo keisti sklypo Ukmergės gatvės ir perspektyvinės Šiaurinės magistralės sankryžoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“; 2017 m. balandžio 5 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-812/1(3.1.36-TD2)
Organizatorius Vilniaus m. sav. admin. direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 852112000, [email protected]
Iniciatorius UAB „Baltijos parkai“, Ukmergės g. 363, Vilnius, 861 02953, [email protected]
Rengėjas UAB „Dvi architektės“, V.M.Putino g. 10-31, Vilnius, 861886445, [email protected]
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2018-08-14 iki 2018-08-29 (10 d.d.) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, bei internete adresu www.vilnius.lt skiltyje „Teritorijų planavimo viešumas“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-109).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Vieša ekspozicija įvyks tuo pačiu laiku, adresu Ukmergės g. 363, Vilnius (viešbutyje „Green park hotel Vilnius“). Viešas susirinkimas numatomas 2018-08-29, 17:00 val. tuo pačiu adresu (viešbutyje „Green park hotel Vilnius“)

 

Vilniaus DPL 2018-08-02-003 SK Pagrindinis brezinys