Parengtas detaliojo plano koregavimas Naugarduko g. 31

PARENGTAS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS VILNIAUS MIESTE, NAUGARDUKO G. 31

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas nekeičiant esamos žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti naudojimo režimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentus Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Naugarduko g. 31 (kadastro Nr. 0101/0056:5), detaliojo plano  koregavimas.

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. A30-1050/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti kvartalo tarp Algirdo, Naugarduko, Švitrigailos ir T. Ševčenkos gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Naugarduko g. 31 inicijavimo pagrindu“.

Planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 1437V „Dėl kvartalo tarp Algirdo, Naugarduko, Švitrigailos ir T. Ševčenkos gatvių detaliojo plano sklypų riboms ir viešosioms erdvėms nustatyti tvirtinimo“ patvirtinto kvartalo tarp Algirdo, Naugarduko, Švitrigailos ir T. Ševčenkos gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Naugarduko g. 31 (kadastro Nr. 0101/0056:5) inicijavimo pagrindu: nekeičiant esamos žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti naudojimo režimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Planavimo iniciatorius: Ernestas Kovalčiukas.

Plano rengėjas: UAB „Geodezijos linija“ (Perkūnkiemio g. 4A-305, Vilnius, tel. 8 600 22380, el. p. info@geoline.lt).

Informacija teikiama: apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje bei Naujamiesčio seniūnijoje, Odminių g. 3, Vilnius.

Viešas svarstymas numatomas 2018 m. rugpjūčio 28 d. 10 val. seniūnijos patalpose, Odminių g. 3, Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

 

pagrindinis brėžinys