Parengtas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) koregavimas, keičiant sprendinius sklypuose Lokių g. 22. (kadastro Nr. 0101/0031:400), Lokių g . 24 (kadastro Nr. 0101/0031:211) ir Lokių g . 26 (kadastro Nr. 0101/0031:98) Vilniuje

Planuojama teritorija Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) koregavimas, keičiant sprendinius sklypuose Lokių g. 22. (kadastro Nr. 0101/0031:400), Lokių g. 24 (kadastro Nr. 0101/0031:211) ir Lokių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0031:98) Vilniuje (Vilniaus m.savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1517/18(2.1.22E-TD2) sklypų adresai buvo pakeisti: iš Lokių 26 į Vilkų 5; iš Lokių 24 į Vilkų 7, iš Lokių 22 į Vilkų 9.)
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. A30-1606/18(2.1.22E-TD2) Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis; A615-52/18 (2.15.1.7-TD2) 2018-07-27 Institucijų išduotos teritorijų planavimo sąlygos.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius UAB „Žvėryno investicijos“ Norvegų g. 7C, Vilnius atstovaujama direktorės Agnės Jankauskaitės ir Vanda Juknevičiūtė, Irena Česnauskienė, Zofija Veron
Rengėjas UAB „Geri projektai “, įmonės kodas 125308583, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius, informacija teikiama tel.: 868672572 . arba el. pašu
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti Žvėryno seniūnijos patalpose (Odminių g. 3 (Senamiestis), 01122 Vilnius) darbo valandomis nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. iki 2018 m. rugsėjo 28 d. imtinai ir detaliojo plano rengėjo buveinėje (Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. (86) 8672572, el. p. geriprojektai@gmail.com. pagrindinis-brezinys
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Pasiūlymų dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikimo tvarka: vadovaujantis 2018-07-27 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties Nr. A615-52/18 (2.15.1.7-TD2) p. 4.5 dėl planavimo organizatoriaus suteiktų įgaliojimų, pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo dokumentų – plano rengėjui ir planavimo iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos, t. y. iki 2018 m. rugsėjo 28 d.. imtinai. Teikiant pasiūlymus, būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos. Atsakymai bus teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos
El. pašto adresas geriprojektai@gmail.com
Paslaugos gavėjo adresas Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius

skelbimas