Pradedamas rengti Justiniškių gyvenamojo rajono kvartalo prie Sudervės kelio detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Talino g. 17 (kad. Nr. 0101/0019:10) ir Talino g. 19 (kad. Nr. 0101/0019:9)

Planuojama teritorija Žemės sklypai Talino g. 17 (kad. Nr.0101/0019:10) ir Talino g. 19 (kad. Nr. 0101/0019:9)
Dokumento rengimo pagrindas 2018 m. gegužės mėn. 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1133/18(2.1.22E-TD2)
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius Adomas Kazbaras
Rengėjas R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu (bus pranešta vėliaus atskiru pranešimu)
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
El. pašto adresas matriumas@gmail.com
Paslaugos gavėjo adresas Vilnius Šv.Mykolo g. 4-4, Vilnius

Skelbimo tekstą žiūrėti čia: informavimas-apie-dp-pradžią